Vreti sa sustineti miscarea broscareasca? Puteti sa o  faceti acum fara sa va coste nimic! Completati formularul PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
2%  DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII ȘI DIN PENSII

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
Formularul se depune de către persoanele fizice care solicită organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

Descarcati formularul aici