Vreti sa sustineti miscarea broscareasca? Puteti sa o  faceti acum fara sa va coste nimic! Completati formularul PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
3.5%  DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII ȘI DIN PENSII

Formularul se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse
pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate
intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2
ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

Descarcati formularul aici.